Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Óvodánk az idei évben a Pannon Egyetemmel együttműködve, csatlakozik a digitális témahéthez, amely 2024. április 8-12. között kerül megrendezésre.
Meghívó


Kedves Látogatónk!
Már nagyon készülünk a Digitális Témahétre!
Mentor óvodapedagógus kollégáinkkal és a Pannon Egyetem hallgatóival  elkészítettük a témához szükséges eszközöket. A gyerekekkel is készülünk, de jó pár  meglepetés is várja majd őket...

"Így játszunk MI" projektünkről a hét minden napján felteszünk egy rövid képes beszámolót. Fogadják szeretettel!

És ami a legfontosabb! A Digitális Témahét anyagából a Pannon Egyetem Digitális Módszertani Intézetében kiállítás nyílik 2024. április 30-án, amelyre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

 

 
 
Videó

A Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda, a Jutas lakótelep szívében nyugodt, csendes környezetben helyezkedik el.

Intézményünk Veszprém város legnagyobb óvodai egysége 20 gyermekcsoporttal, egy székhely óvodával és két tagóvodával. 2000. augusztus 1-ével három óvoda fúziójából, a Ringató, Erdei és Kuckó óvodákból jött létre a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda, amely különböző összetételű, hátterű, más-más pedagógiai gyakorlatot folytató óvodákból vált egységes szellemiséget képviselő, magas szintű szakmai munkát végző, nagyszerű közösséggé.

Napjainkban a három óvoda különböző arculattal rendelkezik, de a feladatokat, célokat, elveket tekintve egységes közösségként funkcionál. Épületeink közvetlenül egymás mellett helyezkednek el.

Ringató Óvodánkban 10 családias légkörű jelenleg vegyes életkorú gyermekcsoportban biztosítjuk a gyermekek zökkenőmentes fejlődését, csoportváltás nélkül akár 4 évig. Továbbá terveink között szerepel tiszta csoport indítása is.
A Ringató Óvoda az idei évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Épületét 2014-ben lebontották, majd 2015. szeptemberében egy teljesen új, modern, a kor elvárásainak megfelelő óvodát vehettek birtokba kis óvodásaink.

Az Erdei és Kuckó Tagóvodáink óvodaépülete gipsz karton könnyű szerkezetű megoldású, pavilon rendszerű. A két tagintézményünk 5-5 vegyes életkorú gyermekcsoport befogadására alkalmas.
Mindhárom óvodánkban a csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe.

Óvodánk rendelkezik az alapfeladatainak ellátásához szükséges tárgyi-eszközi feltételekkel. Mindkét épületünkhöz tartozik tornaszoba és főzőkonyha. Ezen kívül logopédiai- és képességfejlesztő szobák, tehetség műhelyeknek kialakított helyiségek is rendelkezésünkre állnak. Óvodáink esztétikáját az évszakoknak és ünnepeinknek megfelelően összehangolt ízléses díszítés adja.

Intézményeink közel 50 éves múltra tekintenek vissza, ezáltal a környezetünkben élő családok sokadik generációja veszi igénybe óvodánkat, hozza hozzánk gyermekeit.
Az egyemeletes épületeinket fás, ligetes udvar övezi, ahol minden gyermekcsoportnak kialakított udvarrésze van. Gyermekeink mozgásigényét vonzó, esztétikus az európai szabványnak megfelelő játékeszközök biztosítják. A Nemzeti Ovi - Sport Programnak köszönhetően zárható műfüves pályán focizhatnak és sportolhatnak a gyermekek.
Pályázati, valamint alapítványi támogatásokból, és egyéb forrásokból folyamatosan fejlődik a szimbolikus játék és a mozgásfejlesztés eszközkészlete, a szabadtéri játékok köre. Saját konyhát működtetünk, amely jól szolgálja az egészséges táplálkozást. Kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmód kialakítására, az egészségnevelésre, egészségfejlesztésre. Számos óvodai projektünk és a családokkal eltöltött közös programjaink is ezt tükrözik.
Köszönettel tartozunk a szülői közösségnek intézményi alapítványunk támogatásáért, a legtöbben személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával segítik az alapítványt. Ily módon több új értelmi-, zenei képességfejlesztő, valamint mozgásfejlesztő játékokkal gyarapodott óvodánk az elmúlt évek során.

Óvodai körzetünk Veszprém Város mozgás- és beszédfogyatékos, valamint a speciális nevelési igénnyel élő gyermekek integrált nevelésére kijelölt intézménye.

A gyermekek nevelését csoportonként két óvodapedagógus végzi, munkájukat egy dajka segíti. Óvodai körzetünkben 7 fő pedagógiai asszisztens segíti a nevelőmunkát. Óvodai életünk szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és a jeles napok adják.

A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket.

Alapértékünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. A jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítjuk óvodánkban, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő foglalatosságokkal.

A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozzuk sok mesével, verssel, mondókával, ének-zenével, mozgással.

A tehetséggondozás a mindennapjaink során jelen lévő feladatunk. Óvodánk bejegyzett Tehetségpont. A különleges bánásmódot igénylő tehetség csírákat mutató gyerekekkel, tehetségígéretekkel a lehető legkorábban kezdjük a személyre szabott gondozást.

 

A tehetségígéretek képességeikhez igazodó magas színvonalú fejlesztését a részletesen kidolgozott Tehetségfejlesztő programunk alapján biztosítjuk.

A szülők, gyerekek óvónők együttlétének élményszerű alkalmai, a kirándulások, az évzáró családi délutánok, és különböző témákban szervezett rendezvényeink, az erdei túrák, sportvetélkedők, kézműves játszóházak, és nem utolsó sorban az óvodába hívogató programunk. Közösen átélt örömökkel fonjuk szorosabbra a család és óvoda együttműködését.

Örökös Zöld Óvoda, Kerékpárosbarát Munkahely, Állatvédő Óvoda, Tehetségpont, Bázisóvoda címmel rendelkező Madárbarát óvoda vagyunk.
A Pannon Egyetem óvodapedagógus hallgatói számára gyakorlati helyet biztosítunk, gyakorló óvodaként működünk.
A nevelési célok megvalósítása több száz gyermek és család számára próbál értéket közvetíteni. Ebben a munkában szakmai hitelességet tükröző, együttműködni tudó, hivatástudatból dolgozó alkalmazotti közösség lehet sikeres, amelyben elkötelezett szakmaisággal, folyamatos fejlődéssel, innovatív szemlélettel tesszük hatékonnyá a ránk bízott gyermekek óvodai nevelését. Az elmúlt évek szülői elégedettsége, az iskolai visszajelzések, a vezetői, illetve intézményi tanfelügyeletek értékelései, az elért szakmai sikerek bizonyítják, hogy a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda csapata együtt és az óvodáinkban külön-külön is egy szakmailag erős, hiteles, értékközvetítő közösség.