Bemutatkozó

A veszprémi Ringató Körzeti Óvoda három óvodából, a Ringató Körzeti Óvodából és két tagóvodából, az Erdei és Kuckó tagóvodákból álló intézményi egység.

Összesen 20 gyerekcsoporttal működünk: a Ringató Körzeti Óvodában 10, az Erdei Tagóvodában 5 és a Kuckó Tagóvodában 5 gyerekcsoporttal. Épületeink közvetlenül egymás mellett helyezkednek el.

Óvodai körzetünk Veszprém Város mozgás- és beszédfogyatékos valamint a speciális nevelési igénnyel élő gyermekek integrált nevelésére kijelölt intézménye.

Óvodai nevelésünket lehetőség szerint vegyes életszervezésű csoportokban valósítjuk meg. A csoportszerkezet kialakításakor a gyermekek személyiségét, a gyermekközösség összetételét és a szülők igényeit vesszük figyelembe.

A gyermekek nevelését csoportonként két óvodapedagógus végzi, munkájukat egy dajka segíti. Óvodai körzetünkben 7 fő pedagógiai asszisztens segíti a nevelőmunkát. Óvodai életünk szervezése folyamatos, rugalmas, az egyénhez, a gyermeki szükségletekhez igazított. Ritmusát az évszakok, bennük a hétköznapok és a jeles napok adják.

A gyermekeket jó hangulatban, nyugodt, családias környezetben neveljük, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy kibontakoztathassák a bennük rejlő lehetőségeket.

Alapértékünk a gyermek tisztelete, szeretete, elfogadása. A jól megélt, valódi kisgyermekkor világát biztosítjuk óvodánkban, biztonságot adó, okos renddel, kisgyermekekhez, életkorukhoz illő foglalatosságokkal.

A játék fontosságát, értékét, a gyermek fejlődésében betöltött szerepét hangsúlyozzuk sok mesével, verssel, mondókával, ének- zenével, mozgással.

A tehetséggondozás a mindennapjaink során jelen lévő feladatunk. Óvodánk bejegyzett Tehetségpont. A különleges bánásmódot igénylő tehetség csírákat mutató gyerekekkel, tehetségígéretekkel a lehető legkorábban kezdjük a személyre szabott gondozást.

A tehetségígéretek képességeikhez igazodó magas színvonalú fejlesztését a részletesen kidolgozott Tehetségfejlesztő programunk alapján biztosítjuk.

A szülők, gyerekek óvónők együttlétének élményszerű alkalmai, a kirándulások, az évzáró családi délutánok, erdei túrák, sportvetélkedők, kézműves játszóházak, az óvodába hívogató rendezvényeink. Közösen átélt örömökkel fonjuk szorosabbra a család és óvoda együttműködését.

Zöld Óvoda, Kerékpárosbarát Munkahely, Tehetségpont, Bázisóvoda címmel rendelkező Madárbarát óvoda vagyunk.

A nevelési célok megvalósítása több mint 480 gyermek és család számára próbál értéket közvetíteni. Ebben a munkában szakmai hitelességet tükröző, együttműködni tudó, hivatástudatból dolgozó alkalmazotti közösség lehet sikeres, amelyben elkötelezett szakmaisággal, folyamatos fejlődéssel, innovatív szemlélettel tesszük hatékonnyá a ránk bízott gyermekek óvodai nevelését. Az elmúlt évek szülői elégedettsége, az iskolai visszajelzések, az vezetői illetve intézményi tanfelügyeletek értékelései, az elért szakmai sikerek bizonyítják, hogy a Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda csapata együtt és az óvodáinkban külön-külön is egy szakmailag erős, hiteles, értékközvetítő közösség.